Iphone Programlama & Web Tasarım & Yazılım Geliştirme & Analist
Logo Ürünleri için Analiz, Raporlama ve Veritabanı Uzmanı
Tel : 0 505 270 16 72 , Mail : baranseren@gmail.com
VB.NET Host Dosyasına Ekleme Yapma

VB.NET Host Dosyasına Ekleme Yapma 25.04.2012

Bazı programlarımızda ip adresini host dosyasına atamamız gerekebiliyor misal SQL server sunucu ip adresi gibi.

yada bir web sitesinin ip adresini sabitlemek gibi dns ayarları sıkıntılı olsa dahi sitelerin çalışması için bu ayarlamaları yapmamız gerekebiliyor.

Bu durumlar için kullanabileceğiniz .Net Kod bloğu alttaki gibidir.

Imports System
Imports System.Environment
Imports System.IO

Public Class Form1

    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load

        Dim systempath As String = Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.System)

        Dim hosts As String = systempath & "\" & "drivers" & "\" & "etc" & "\\" & "hosts"

        Dim writer As New StreamWriter(hosts, True)

        writer.Write(Environment.NewLine)
        writer.Write(" ")
        writer.Write(Environment.NewLine)
        writer.Write("#Yeni Satırın Açıklaması")
        writer.Write(Environment.NewLine)
        writer.Write("94.101.84.82 www.baranseren.com")
        writer.Dispose()

        MsgBox("Host Dosyasına Eklendi.")

        End


    End Sub
End Class

Tags : Vb , Vb.Net, host ,file ,add , new ,record , line , record , host , dosyası , ekleme


Tags : vb , vb.net , .net , host , file , add , dosyası , ekleme , düzenleme , line , satır