İnşaat Mühendisi & Yazılım Geliştirme Uzmanı
Makalelerim , Günlüğüm , Formüllerim , Hesaplamalarım
Tel : 0 505 270 16 72 , Mail : baranseren@gmail.com

Asp Base64 Şifreleme ve Geri Çözme 02.05.2012

<%
function Base64Encode(str)
  b64 = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/"
  For IB = 1 To Len(str) Step 3
    if Mid(str, IB + 1, 1) = "" then N1 = 0 else N1 = asc(Mid(str, IB + 1, 1))
    if Mid(str, IB + 2, 1) = "" then N2 = 0 else N2 = asc(Mid(str, IB + 2, 1))
    T = &H10000 * Asc(Mid(str, IB, 1)) + &H100 * N1 + N2
    T = Oct(T)
    T = String(8 - Len(T), "0") & T
    s = Mid(b64, CLng("&o" & Mid(T, 1, 2)) + 1, 1) + Mid(b64, CLng("&o" & Mid(T, 3, 2)) + 1, 1) 
    s = s + Mid(b64, CLng("&o" & Mid(T, 5, 2)) + 1, 1) + Mid(b64, CLng("&o" & Mid(T, 7, 2)) + 1, 1)
    Base64Encode = Base64Encode + s
  Next
  L = 3 - ( len(str) mod 3 )
  if L < 3 then Base64Encode = Left(Base64Encode , len(Base64Encode) - L) & string(L,"=")
end function
%>
<%

function Base64Decode(str)
 b64 = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/"
 for start = 1 to len(str) step 4
  db = 3
  n = 0
  for b = 0 to 3
   c = mid(str,b+start,1)
   if c="=" then
    db = db-1
    d = 0
   else
    d = instr(b64,c)-1
   end if
   if d = -1 then exit function
   n = 64*n+d
  next
  n = hex(n)
  n = string(6 - len(n),"0") & n
  out = chr(CByte("&H"&mid(n,1,2))) & chr(CByte("&H"&mid(n,3,2))) & chr(CByte("&H"&mid(n,5,2)))
  Base64Decode = Base64Decode & left(out,db) 
 next
end function

%>Tags : asp , base64 , şifreleme , şifre , çözme , açma , encoding , crypt , cryption


Bsd Otomotiv Çoklu Dil Seçeneği Eklenmesi 28.04.2012

Proje Başarıyla Tamamlanmıştır.
Tags :


Bsd Otomotiv'in Google Haritalarda 3 Boyutlu Çizimi 27.04.2012
Daha Büyük Görüntüle

Burhanla birlikte bir diğer işimiz.

Diyarbakır 3 Boyutlu Google Haritalarda Kendi Firmasının 3d sketchup ile tasarımını yapıp yayınlayan ilk 3 firmadan biriyiz.

Tags : bsd,google,maps,diyarbakir,haritalar,3d,3 boyutlu,resim,ekleme,nasil,yaptirma,yapmaTags : bsd , google , maps , diyarbakir , haritalar , 3d , 3 boyutlu , resim , ekleme , nasil , yaptirma , yapma


Bsd Bayi Ağı Yaması 27.04.2012

Bsd Otomotiv Facebook Stil ve Kapak Çalışması 27.04.2012
Stil ve kapak çalışması burhanla beraber tamamlanmıştır.


Tags :


Sayfan Facebook Beğenildiğinde Profilde çıkan Sayfa Resminin Eklenmesi 27.04.2012

Facebook sosyal eklentilerini sayfamda kullanmaya başladıktan sonra beğen düğmesi ile beğeniler sırasında karşı tarafta yazı ile ilgili resmin görünmesi için gerekli olan kod parçası şu şekilde sayfanızda ekli olmalı
    <head><link rel="image_src" href="" /></head>
Tags : Face,Facebook,Beğen,Sayfa,Resmi,Görüntüleme,Gösterme,Çıkmıyor


Tags :


TTF Renamer - Font File Name Rename to Original Name 27.04.2012Font dosyalarının içeriğinde bulunan font açıklama yazısı ile dosyanın kendi adını düzeltmeye yarıyan yeni yazdığım program

Dosyayı fontların bulunduğu klasörün içine atıp çalıştırın .ttf dosyalarınızı otomotik olarak isimlendirecektir.
Kaynak kodları (Source Code)  için için mail atın mail : baranseren@gmail.com


Tags : ttf , font , dosyasi , adi , duzeltme , düzeltme , isimlendirme , adlandir , orjinal ,


Ase-Mar Çoklu Dil Desteği 27.04.2012Jquery Easin kullanılan index sayfasında Burhan ile çalıştık ;)


Tags :


Html dosya doğrulama aracı Html Validator 26.04.2012

Html dosya doğrulama aracı

Seo bölümünde bu konuya ayrıca değineceğim , javascript dosyalarınızı son halini validator yardımı ile de gözden geçirmenizde yarar vardır.


Tags :


JavaScript Fonksiyon Yazma 26.04.2012

Javascript için fonksiyon yazmak aslında şablonlara eliniz alışırsa çok zor bir iş değil aslına bakarsanız da yıllarca bu işi yapmış olmama rağmen internette nerdeyse tüm aradığım javascript kaynaklarına ulaşabildim yazmak gereklimidir. aslında değil ama jquery de gerekecek o yüzden bilmekte fayda var
function hosgeldiniz(){
    document.write("hosgeldiniz.");
}Tags :