Yazılım Geliştirme Uzmanı & İnşaat Mühendisi
Logo Go/Tiger, Iphone, Desktop, Web, VBA Uygulamaları
Tel : 0 534 797 31 21 , Mail : baranseren@gmail.com

MySQL insert into table - tablolar arası veri transferi 2/24/2015

MySQL de tablolar arası veri transferi yapmanız gerekli olduğu durumlarda iki tablonuzda da aynı kolonların olduğunu öncelikle kontrol ettikten sonra veri aktarılacak tablolar için yazmanız gerekli olan SQL komutu aşağıdaki gibidir.

INSERT INTO `tablo1` SELECT * FROM `tablo2`;

MSSQL de kullanım şekli ayrıdır onun için ayrıca bir yazı ekleyerek size aktaracağım.Tags : MySQL insert into table - tablolar arası veri transferi


Vb.Net DataReader Eof or Bof 2/24/2015

Vb.Net DataReader değerinin size sonuç verip vermediği yani kayıt içerip içermediğini

Lrd3.Read()
If Lrd3.HasRows Then
End if

Şeklinde sorgulamanız mümkündür.


Tags : Vb.Net DataReader Eof or Bof


VB.Net On Error Resume Next 2/24/2015

Classic asp veya Classic VB programcılarının yaygın olarak kullandığı on error resume next deyimini VB.Net içerisinde kullanmanız gerekiyorsa bu durumda kodlarınızda ilgili sub içerisinde try catch bloğu kullanmamalısınız bu durumda hata durumunda bir sonraki işleme geçmesini sağlamanız mümkün olacaktır.


Tags : VB.Net On Error Resume Next


VB.NET Button Click Event Çağırma 2/20/2015

Programınızda eğer bir düğmenin tıklanma fonksiyonunu tetiklemeniz gerekiyorsa

Button1_Click(sender, e)

şeklinde çağırabilirsiniz.


Tags : VB.NET , Button , Click , Event , Çağırma , Call


MySQL Veritabanı Karakter Sorunları 1/16/2015
MySQL veritabanından türkçe karakterli veri çekme hatası alıyorsanız bağlantı yolunuzun sonuna ;stmt=SET NAMES `latin5` değerini ekleyin.


Tags : mysql , türkçe , karakter , sorunu


MySQL dosyalarının Split Edilerek Boyutunu Küçültme 1/16/2015MySQL veritabanı yedek dosyaları bazı durumlarda yüzlerce megabayt boyutlara varabilmektedir. Bu durumda dump alınmış veritabanı SQL dosyasını başka bir MySQL sunucuya import etmek istediğinizde karşılaşacağınız sonsuz bir bekleme süresi ve sonrasında uygulama kilitlenmelerinin önüne geçmek için yapabileceğiniz işlem şudur.

SQL dosyalarını Split etmek yani bölümlendirmek.

ilgili programa bu linkten erişebilirsiniz.
Tags : sql , dump , split , bölümleme , mysql , dosya , küçültme , veritabanı , restore , kilitlenme


Asp ile MySQL bağlantısı yapma 1/10/2015
<%
      MySQL_server = "localhost"
      MySQL_user = "user"
      MySQL_pass = "pass"
      MySQL_db = "database"

      Connection_DSN = "DRIVER={MySQL ODBC 3.51 Driver}; SERVER="&MySQL_server&"; UID="&MySQL_user&"; pwd="&MySQL_pass&";db="&MySQL_db&";stmt=SET NAMES `utf8`;"
      Set Objconn= Server.CreateObject("ADODB.Connection")
      Objconn.Open Connection_DSN

%>Tags :


Google DNS Sunucu ayarları 1/10/2015TTNET yavaşlık sorunu yaşıyorsanız dns ayarlarınızı google dns sunucularına çevirmek suretiyle hızınızı düzeltebilirsiniz.


Tags : ttnet , dns , alternatif , google , dns , ayarları , nasıl , yapılır , how , to , setting , google , dns , services , ip , configration


Logo Go ve Logo Tiger Devir işlemleriniz yapılır 12/30/2014100 TL ücretle devir işlemleriniz yapılır. iletişim bölümünden telefon numaralarımdan bana ulaşabilirsiniz. Not 31.12.2014 - 07.01.2015 tarihleri arasında saat önemli değildir.


Tags : Logo , Go , Tiger , Devir , işlemleri , nasil , firma , yapan , yapacak , kim , yapar


Hayvanlar Alemi Yeni Tasarımı ile Güncellendi 12/30/2014Hayvanlar Alemi v.1.3 yayınlandı. App Store da bulunan uygulamalarımız için yeniden bir yapılanma sürecine girdik. Tüm uygulamaları UI güncellemelerini yaparak yaklaşık 1 yıldır öğrendiğimiz bilgi ve birikimlerimizi uygulamalarımıza yansıtmaya çalışacağız.Yardımları için Burhan KABALMAK 'a özel teşekkür ederiz.


Tags :