Yazılım Geliştirme Uzmanı & İnşaat Mühendisi
Logo Go/Tiger, Iphone, Desktop, Web, VBA Uygulamaları
Tel : 0 534 797 31 21 , Mail : baranseren@gmail.com
Python 002 - i2a Python Function Derlemesi

Python 002 - i2a Python Function Derlemesi 8/15/2020i2a en sık kullandığım tarih düzeltme fonksiyonunun python versiyonu

01.01.2020 gibi tarih kullanmanız gerektiğinde özellikle de excel dosyaları

oluşturduğumda kullanmış olduğum 20200101 tarih formatlama için python

için derlediğim fonksiyonum.# ############################################
# i2a Python Function Derlemesi
def ikibasamakmi(deger):

    deger = str(deger)

    if len(deger)>1:
        ikibasamakmi = deger
    else:
        ikibasamakmi = "0" + str(deger)
    return ikibasamakmi
# i2a Python Function Derlemesi
# ############################################


Tags :