Yazılım Geliştirme Uzmanı & E-Ticaret Danışmanı
Excel , VBA , E-Ticaret , Mobil , Desktop, Web Uygulamaları
Tel : 0 534 797 31 21 , Mail : baranseren@gmail.com
Ayın Son Günü Nasıl Bulunur

Ayın Son Günü Nasıl Bulunur 4.8.2011 09:42:25

Public Function AyinSonGunu(ByVal GecerliTarih As Date) As Byte
    Dim SonGun As Byte
    SonGun = DatePart("d", DateAdd("d", -1, DateAdd("m", 1, _
    DateAdd("d", -DatePart("d", GecerliTarih) + 1, Date))))
    AyinSonGunu = SonGun
End Function

Private Sub Command1_Click()
    MsgBox Date & " tarihine ait ayin son günü : " & AyinSonGunu(Date)
End SubTags :