Yazılım Geliştirme Uzmanı & E-Ticaret Danışmanı
Asp , Excel , VBA , E-Ticaret , Mobil , Desktop, Web Uygulamaları
Tel : 0 534 797 31 21 , Mail : baranseren@gmail.com

Toplu Uzantı Değiştirme ( Batch Renaming ) 29.06.2021


    Bir txt dosyasının uzantısını değiştirip .bat yapın Aşağıdaki kodu yazıp kaydedin @echo on for /f "eol=: delims=" %%A in (`dir /b /a-d * *`) do ( for %%B in ("%%A") do ren "%%A" "%%~nB%.jpg" )

Tags :


Directory List For MsDos Dir Command 15.01.2013

Dizinde bulunan dosyalarınızın listesini almak isterseniz ilgili dizine ms dos penceresinden gelin ve aşağıdaki komutu çalıştırın.

dir /s /b > dir.txt

Bat Dosyası halinde versiyonunu buradan indirebilirsiniz.Youtube videosu şeklinde programın nasıl kullanılacağını ekleyeceğim.


Türkçe Karakter Sorunu yaşıyorsanız cmd ekranını açtığınızda yada batch dosyanızda ilk satıra
"chcp 1254" kodunu tırnaklar olmadan ekleyin.

Tags : Ms-dos , Dos , Dir , List , Directory , Dir , Ls , Al , dizin , listeleme , klasördeki , dosyaların , listesini , çıkarma


Tags : dir , list , msdos , dos , dir , ls , al , klasör , listesi , dosya , isimleri