Yazılım Geliştirme Uzmanı & E-Ticaret Danışmanı
Asp , Excel , VBA , E-Ticaret , Mobil , Desktop, Web Uygulamaları
Tel : 0 534 797 31 21 , Mail : baranseren@gmail.com

Visual Studio 2008 Web Browser Cookie gönderme problemi 20.04.2015

Visual studio içersinden kullandığınız web browser componenti içersinden cookie gönderdiğimizde cookie programı kapattığınızda otomotik olarak silinir. Bir haftadır araştırmalarım ve yüzlerce deneme sonrasında bulduğum cookie e devre dışı olma tarihi ekleyerek bu sorunu geçebilirsiniz.

Response.Cookies("username").Expires=#May 31,2020#

eklemeniz gereken kod yukarıdaki gibidir.


Tags : Visual , Studio , Web , Browser , Cookie , gönderme , problemi


Vb.Net DataReader Eof or Bof 24.02.2015

Vb.Net DataReader değerinin size sonuç verip vermediği yani kayıt içerip içermediğini

Lrd3.Read()
If Lrd3.HasRows Then
End if

Şeklinde sorgulamanız mümkündür.


Tags : Vb.Net DataReader Eof or Bof


VB.Net On Error Resume Next 24.02.2015

Classic asp veya Classic VB programcılarının yaygın olarak kullandığı on error resume next deyimini VB.Net içerisinde kullanmanız gerekiyorsa bu durumda kodlarınızda ilgili sub içerisinde try catch bloğu kullanmamalısınız bu durumda hata durumunda bir sonraki işleme geçmesini sağlamanız mümkün olacaktır.


Tags : VB.Net On Error Resume Next


VB.NET Button Click Event Çağırma 20.02.2015


    Programınızda eğer bir düğmenin tıklanma fonksiyonunu tetiklemeniz gerekiyorsa    Button1_Click(sender, e)    şeklinde çağırabilirsiniz.

Tags : VB.NET , Button , Click , Event , Çağırma , Call


VB.NET Host Dosyasına Ekleme Yapma 25.04.2012

Bazı programlarımızda ip adresini host dosyasına atamamız gerekebiliyor misal SQL server sunucu ip adresi gibi.

yada bir web sitesinin ip adresini sabitlemek gibi dns ayarları sıkıntılı olsa dahi sitelerin çalışması için bu ayarlamaları yapmamız gerekebiliyor.

Bu durumlar için kullanabileceğiniz .Net Kod bloğu alttaki gibidir.

Imports System
Imports System.Environment
Imports System.IO

Public Class Form1

    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load

        Dim systempath As String = Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.System)

        Dim hosts As String = systempath & "\" & "drivers" & "\" & "etc" & "\\" & "hosts"

        Dim writer As New StreamWriter(hosts, True)

        writer.Write(Environment.NewLine)
        writer.Write(" ")
        writer.Write(Environment.NewLine)
        writer.Write("#Yeni Satırın Açıklaması")
        writer.Write(Environment.NewLine)
        writer.Write("94.101.84.82 www.baranseren.com")
        writer.Dispose()

        MsgBox("Host Dosyasına Eklendi.")

        End


    End Sub
End Class

Tags : Vb , Vb.Net, host ,file ,add , new ,record , line , record , host , dosyası , ekleme


Tags : vb , vb.net , .net , host , file , add , dosyası , ekleme , düzenleme , line , satır


Bilge Adam Eğitim Kitapları VB.NET , C# 24.08.2011Linklerini birazdan ekleyeceğim.


Tags :