Yazılım Geliştirme Uzmanı & E-Ticaret Danışmanı
Excel , VBA , E-Ticaret , Mobil , Desktop, Web Uygulamaları
Tel : 0 534 797 31 21 , Mail : baranseren@gmail.com
Tüm Baş Harfleri Büyük Harf ile çevirici

Tüm Baş Harfleri Büyük Harf ile çevirici 6.8.2011

Function TumBasHarfleriBuyut(ByVal GelenVeri As String) As String
    Dim BoslukYeri As Integer
    Mid(GelenVeri, 1, 1) = UCase(Mid(GelenVeri, 1, 1))
    BoslukYeri = InStr(GelenVeri, " ")
    While BoslukYeri <> 0
        Mid(GelenVeri, BoslukYeri + 1, 1) = UCase(Mid(GelenVeri, BoslukYeri + 1, 1))
        BoslukYeri = InStr(BoslukYeri + 1, GelenVeri, " ")
    Wend
    TumBasHarfleriBuyut = GelenVeri
End Function
Daha geliştirip türkçe karakterlerin unicode olarak çevirilmesi özelliğini de kendiniz ekleyebilirsiniz.


Tags :