Yazılım Geliştirme Uzmanı & İnşaat Mühendisi
Logo Go/Tiger, Iphone, Desktop, Web, VBA Uygulamaları
Tel : 0 534 797 31 21 , Mail : baranseren@gmail.com
Asp Rastgele Şifre Üretme - Function RandomPassword

Asp Rastgele Şifre Üretme - Function RandomPassword 14.4.2012

3. satırdaki 8 değerini istediğiniz sayıya çevirerek istediğiniz karakterde şifreler oluşturabilirsiniz.
kullanımı

        dim sifre
        Sifre = RandomPassword()


şeklinde kullanmak istediğiniz değişkene eşitleyin

        Function RandomPassword()

            For i = 1 to 8
                Randomize 
                z = 90
                a = 65
                pass = pass + Chr(Int((z - a + 1) * Rnd + a)) 
            next
            RandomPassword = lcase(pass)
            RandomPassword = cstr(RandomPassword)
            
        End FunctionTags :