Ankara Yazılım Geliştirme Uzmanı & E-Ticaret Danışmanı
Logo Go/Tiger , Excel , E-Ticaret , Desktop, Web, VBA Uygulamaları
Tel : 0 534 797 31 21 , Mail : baranseren@gmail.com
Asp Base64 Şifreleme ve Geri Çözme

Asp Base64 Şifreleme ve Geri Çözme 2.5.2012

<%
function Base64Encode(str)
  b64 = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/"
  For IB = 1 To Len(str) Step 3
    if Mid(str, IB + 1, 1) = "" then N1 = 0 else N1 = asc(Mid(str, IB + 1, 1))
    if Mid(str, IB + 2, 1) = "" then N2 = 0 else N2 = asc(Mid(str, IB + 2, 1))
    T = &H10000 * Asc(Mid(str, IB, 1)) + &H100 * N1 + N2
    T = Oct(T)
    T = String(8 - Len(T), "0") & T
    s = Mid(b64, CLng("&o" & Mid(T, 1, 2)) + 1, 1) + Mid(b64, CLng("&o" & Mid(T, 3, 2)) + 1, 1) 
    s = s + Mid(b64, CLng("&o" & Mid(T, 5, 2)) + 1, 1) + Mid(b64, CLng("&o" & Mid(T, 7, 2)) + 1, 1)
    Base64Encode = Base64Encode + s
  Next
  L = 3 - ( len(str) mod 3 )
  if L < 3 then Base64Encode = Left(Base64Encode , len(Base64Encode) - L) & string(L,"=")
end function
%>
<%

function Base64Decode(str)
 b64 = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/"
 for start = 1 to len(str) step 4
  db = 3
  n = 0
  for b = 0 to 3
   c = mid(str,b+start,1)
   if c="=" then
    db = db-1
    d = 0
   else
    d = instr(b64,c)-1
   end if
   if d = -1 then exit function
   n = 64*n+d
  next
  n = hex(n)
  n = string(6 - len(n),"0") & n
  out = chr(CByte("&H"&mid(n,1,2))) & chr(CByte("&H"&mid(n,3,2))) & chr(CByte("&H"&mid(n,5,2)))
  Base64Decode = Base64Decode & left(out,db) 
 next
end function

%>Tags : asp , base64 , şifreleme , şifre , çözme , açma , encoding , crypt , cryption