Yazılım Geliştirme Uzmanı & İnşaat Mühendisi
Logo Go/Tiger, Iphone, Desktop, Web, VBA Uygulamaları
Tel : 0 534 797 31 21 , Mail : baranseren@gmail.com
Logo Ürün Reçetesi Programı

Logo Ürün Reçetesi Programı 7.8.2012

Logo ürünlerinden tanımlanmış olan reçetelere göre ürün irsaliyesi oluşturup ilgili cariye çıkılmasını sağlayan program

Bilgi için telefonla ulaşınız.
Tags : logo , go , tiger , mikro , eta , vega , urun , recete , ürün , reçete , programı