Yazılım Geliştirme Uzmanı & İnşaat Mühendisi
Logo Go/Tiger, Iphone, Desktop, Web, VBA Uygulamaları
Tel : 0 534 797 31 21 , Mail : baranseren@gmail.com
Logo Tiger ve Go için Tahsilat Takip ve Ajanda Programı

Logo Tiger ve Go için Tahsilat Takip ve Ajanda Programı 10/4/2012

Tahsilatları görüşen kişi ile müşteri arasındaki notların tutulması
Alınan nota göre ileri bir tarihte aranılması isteniyorsa programın tahsilatçıyı uyarması.


Tags : Logo Tiger ve Go için Tahsilat Takip ve Ajanda Programı