Yazılım Geliştirme Uzmanı & İnşaat Mühendisi
Logo Go/Tiger, Iphone, Desktop, Web, VBA Uygulamaları
Tel : 0 534 797 31 21 , Mail : baranseren@gmail.com
SQL Server Compability Level Değiştirme

SQL Server Compability Level Değiştirme 10.7.2013


ALTER DATABASE AdventureWorks2012 SET compatibility_level = 80;


Tags : SQL , Server , Compability , Level , Değiştirme