Yazılım Geliştirme Uzmanı & İnşaat Mühendisi
Logo Go/Tiger, Iphone, Desktop, Web, VBA Uygulamaları
Tel : 0 534 797 31 21 , Mail : baranseren@gmail.com
VB.NET Button Click Event Çağırma

VB.NET Button Click Event Çağırma 20.2.2015

Programınızda eğer bir düğmenin tıklanma fonksiyonunu tetiklemeniz gerekiyorsa

Button1_Click(sender, e)

şeklinde çağırabilirsiniz.


Tags : VB.NET , Button , Click , Event , Çağırma , Call