Yazılım Geliştirme Uzmanı & İnşaat Mühendisi
Logo Go/Tiger, Iphone, Desktop, Web, VBA Uygulamaları
Tel : 0 534 797 31 21 , Mail : baranseren@gmail.com

Logo Fiyat Kartı Olmayan Ürün Mail ile Bildirme Sistemi 8/17/2011 11:29:57 AMLogo ürünleri için geliştirmiş olduğum bu program muhasebeciler için gerekli olan , fiyat kartı olmayan ürünlerin eksik olduğunu bildiren bir mekanizma sunar. Sistem belirlenen saat veya tarihlerde çalışır veritabanını tarar , fiyatsız ürün bulduğu takdirde bunları excel listesi oluşturarak ilgili kişilere mail ile bildirimini yapar.

Programın Lisans Ücreti : 250 TL ( Ömür Boyu Güncelleme )

Kaynak Kodları ile birlikte Satış Fiyatı : 1000 TL

İletişim ve Hesap Numaralarım iletişim sayfasında mevcuttur.

Tags : Logo , Fiyatsız , Ürünler , Malzemeler , Aktarma , Listeleme , SQL , Query , ITEMS , Sorgu


Tags :


Marifetler İltifatlarla Büyürler 8/15/2011 2:03:59 PM

Marifetler İltifata Tabidir.
Marifetleri iltifatlar Geliştirir.


Tags :


İmam-ı Azam Diyorki ; 8/11/2011 9:48:19 AM

Bilmediklerimi ayağımın altına koysaydım, başım göğe ererdi (İmam-ı Azam.)
Tags :


Analiz ve İş Hayatı Hakkında 8/9/2011 10:42:04 AM

Analiz ve raporlamaların iş hayatındaki yeri ,

Biliyorsunuz ki analiz ve raporlama uzmanı olarak çalışıyorum , bu durumda işimin gereksinimleri olan muhasebe otomasyon programlarından yada satış dağıtım programlarından ilgili verileri alacak ve işleyecek mekanizmalar kurmam yazmam veya düşünmem şart.

Analizlerin boyutları ileriki seviyelere taşındıktan sonra ve programlama alt yapınız da olduktan sonra çok çok iyi bir satış yöneticisi olmanız kaçınılmaz bir hal alıyor.

Çok iyi bir şirket yöneticisi olmanında aslında yollarından biri bu raporları hazırlamak yada bu raporları hazırlatmak...

Bu noktada dikkati çekmek istediğim bu yazının amacı da aslında şu ; Analiz ve Raporlama olmadan şirketlerin yakın ve uzak hedeflerini hesaplamaları veya bu hedeflerine ne derecede ulaşabildiği , yapılacak analizlerle olacaktır.

Çağımızın mesleği aslında rekabeti ön gören bu çalışma sistemi içerisinde inovatif düşünebilen ve global sermayeyi elde etmenin çok çok iyi bir arge ile analizle olabileceğini anlatabilen meslekler olacaktır.

Herkes aynı malı satacak ama aynı malı satan iki firma arasında farklar olacak bu farkı yaratan ise analiz ve raporlama , hedef yorumlama , CRM , ERP yazılımlarını kullanabilen olacaktır.


Tags :


Logo Veritabanındaki Resimleri Çıkarma Programı 8/8/2011Programın özelliği logo veritabanında malzeme kartı içersine tanımlamış olduğunuz resimleri toplu olarak dışarı aktarmaya yarar. Logo da 10binlerce stok kartı ve bunlarda resimleri eklenmiş olan firmalar için idealdir.Programın Ücreti : 50 TL

Kaynak Kodları ile Satın Alma Ücreti : 200 TL dir.

IBAN numaram iletişim sayfasında mevcuttur.Tags : Logo , Resim , Dışarı , Aktarma , Kaydetme , Malzeme , Resimleri , Nerede , Kaydetme ,


Tags :


Doğum Tarihinden Yaş Hesaplama 8/6/2011

' 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
' Visual Dil Grubu için Verilen Doğum Tarihinden Kişinin Yaşının Hesaplanması
' Fonksiyon Kullanım için tarihe yol vermeniz gerekir.
' Örneğin Response.Write kacyasinda("01.01.2000") şeklinde kullanılır.
' 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Public Function KacYasinda(DogumGunu)
    Dim DogumTarihi As Date
    DogumTarihi = DateValue(DogumGunu)
    
    `Yasi hesapla
    Dim Yas As Integer
    Yas = Int(DateDiff("D", DogumTarihi, Now) / 365.25)
    
    KacYasinda = Yas
End Function
Tags :


Function FlipData Yazılanları Tersine Çevirir 8/6/2011

    Public Function FlipData(data)
        length = Len(data)
        If length = 0 Then Exit Function
        For i=1 To length
            cache = Mid(data,i,1) & cache
        Next
        FlipData = cache
    End FunctionTags :


Tüm Baş Harfleri Büyük Harf ile çevirici 8/6/2011

Function TumBasHarfleriBuyut(ByVal GelenVeri As String) As String
    Dim BoslukYeri As Integer
    Mid(GelenVeri, 1, 1) = UCase(Mid(GelenVeri, 1, 1))
    BoslukYeri = InStr(GelenVeri, " ")
    While BoslukYeri <> 0
        Mid(GelenVeri, BoslukYeri + 1, 1) = UCase(Mid(GelenVeri, BoslukYeri + 1, 1))
        BoslukYeri = InStr(BoslukYeri + 1, GelenVeri, " ")
    Wend
    TumBasHarfleriBuyut = GelenVeri
End Function
Daha geliştirip türkçe karakterlerin unicode olarak çevirilmesi özelliğini de kendiniz ekleyebilirsiniz.


Tags :


Logo Veritabanını Kullanarak Fiyat Listesi Oluşturucu 8/5/2011 11:10:08 AMLogo veritabanındaki verileri kullarak otomotik olarak ilgili marka veya yetki kodu grubuna bağlı fiyat listesi oluşturma programı tamamdır. :)Tags :


Ayın Son Günü Nasıl Bulunur 8/4/2011 9:42:25 AM

Public Function AyinSonGunu(ByVal GecerliTarih As Date) As Byte
    Dim SonGun As Byte
    SonGun = DatePart("d", DateAdd("d", -1, DateAdd("m", 1, _
    DateAdd("d", -DatePart("d", GecerliTarih) + 1, Date))))
    AyinSonGunu = SonGun
End Function

Private Sub Command1_Click()
    MsgBox Date & " tarihine ait ayin son günü : " & AyinSonGunu(Date)
End SubTags :