Yazılım Geliştirme Uzmanı & E-Ticaret Danışmanı
Asp , Excel , VBA , E-Ticaret , Mobil , Desktop, Web Uygulamaları
Tel : 0 534 797 31 21 , Mail : baranseren@gmail.com

Ankara E-Ticaret Uzmanı , Logo Tiger ve Logo Go için Çözüm Geliştirme Uzmanı

İmam-ı Azam Diyorki ; 11.08.2011

Bilmediklerimi ayağımın altına koysaydım, başım göğe ererdi (İmam-ı Azam.)
Tags :


Analiz ve İş Hayatı Hakkında 09.08.2011

Analiz ve raporlamaların iş hayatındaki yeri ,

Biliyorsunuz ki analiz ve raporlama uzmanı olarak çalışıyorum , bu durumda işimin gereksinimleri olan muhasebe otomasyon programlarından yada satış dağıtım programlarından ilgili verileri alacak ve işleyecek mekanizmalar kurmam yazmam veya düşünmem şart.

Analizlerin boyutları ileriki seviyelere taşındıktan sonra ve programlama alt yapınız da olduktan sonra çok çok iyi bir satış yöneticisi olmanız kaçınılmaz bir hal alıyor.

Çok iyi bir şirket yöneticisi olmanında aslında yollarından biri bu raporları hazırlamak yada bu raporları hazırlatmak...

Bu noktada dikkati çekmek istediğim bu yazının amacı da aslında şu ; Analiz ve Raporlama olmadan şirketlerin yakın ve uzak hedeflerini hesaplamaları veya bu hedeflerine ne derecede ulaşabildiği , yapılacak analizlerle olacaktır.

Çağımızın mesleği aslında rekabeti ön gören bu çalışma sistemi içerisinde inovatif düşünebilen ve global sermayeyi elde etmenin çok çok iyi bir arge ile analizle olabileceğini anlatabilen meslekler olacaktır.

Herkes aynı malı satacak ama aynı malı satan iki firma arasında farklar olacak bu farkı yaratan ise analiz ve raporlama , hedef yorumlama , CRM , ERP yazılımlarını kullanabilen olacaktır.


Tags :


Logo Veritabanındaki Resimleri Çıkarma Programı 08.08.2011Programın özelliği logo veritabanında malzeme kartı içersine tanımlamış olduğunuz resimleri toplu olarak dışarı aktarmaya yarar. Logo da 10binlerce stok kartı ve bunlarda resimleri eklenmiş olan firmalar için idealdir.Programın Ücreti : 50 TL

Kaynak Kodları ile Satın Alma Ücreti : 200 TL dir.

IBAN numaram iletişim sayfasında mevcuttur.Tags : Logo , Resim , Dışarı , Aktarma , Kaydetme , Malzeme , Resimleri , Nerede , Kaydetme ,


Tags :


Doğum Tarihinden Yaş Hesaplama 06.08.2011

' 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
' Visual Dil Grubu için Verilen Doğum Tarihinden Kişinin Yaşının Hesaplanması
' Fonksiyon Kullanım için tarihe yol vermeniz gerekir.
' Örneğin Response.Write kacyasinda("01.01.2000") şeklinde kullanılır.
' 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Public Function KacYasinda(DogumGunu)
    Dim DogumTarihi As Date
    DogumTarihi = DateValue(DogumGunu)
    
    `Yasi hesapla
    Dim Yas As Integer
    Yas = Int(DateDiff("D", DogumTarihi, Now) / 365.25)
    
    KacYasinda = Yas
End Function
Tags :


Function FlipData Yazılanları Tersine Çevirir 06.08.2011

    Public Function FlipData(data)
        length = Len(data)
        If length = 0 Then Exit Function
        For i=1 To length
            cache = Mid(data,i,1) & cache
        Next
        FlipData = cache
    End FunctionTags :


Tüm Baş Harfleri Büyük Harf ile çevirici 06.08.2011

Function TumBasHarfleriBuyut(ByVal GelenVeri As String) As String
    Dim BoslukYeri As Integer
    Mid(GelenVeri, 1, 1) = UCase(Mid(GelenVeri, 1, 1))
    BoslukYeri = InStr(GelenVeri, " ")
    While BoslukYeri <> 0
        Mid(GelenVeri, BoslukYeri + 1, 1) = UCase(Mid(GelenVeri, BoslukYeri + 1, 1))
        BoslukYeri = InStr(BoslukYeri + 1, GelenVeri, " ")
    Wend
    TumBasHarfleriBuyut = GelenVeri
End Function
Daha geliştirip türkçe karakterlerin unicode olarak çevirilmesi özelliğini de kendiniz ekleyebilirsiniz.


Tags :


Logo Veritabanını Kullanarak Fiyat Listesi Oluşturucu 05.08.2011Logo veritabanındaki verileri kullarak otomotik olarak ilgili marka veya yetki kodu grubuna bağlı fiyat listesi oluşturma programı tamamdır. :)Tags :


Ayın Son Günü Nasıl Bulunur 04.08.2011

Public Function AyinSonGunu(ByVal GecerliTarih As Date) As Byte
    Dim SonGun As Byte
    SonGun = DatePart("d", DateAdd("d", -1, DateAdd("m", 1, _
    DateAdd("d", -DatePart("d", GecerliTarih) + 1, Date))))
    AyinSonGunu = SonGun
End Function

Private Sub Command1_Click()
    MsgBox Date & " tarihine ait ayin son günü : " & AyinSonGunu(Date)
End SubTags :


Logo Veritabanındaki Alanlar Listesi 29.07.2011

LG_XXX_PRCLIST - Alış/Satış fiyatları
LG_XXX_ASCOND - Alış/Satış koşulları
LG_XXX_TOOLREQ - Araç ihtiyacları
LG_XXX_XX_SRVNUMS - Aylık hizmet toplamları
LG_XXX_XX_SRVTOT - Aylık hizmrt alış/satış toplamları
LG_XXX_XX_BNTOTFIL - Banka aylık toplamları
LG_XXX_XX_BNFICHE - Banka fişleri
LG_XXX_XX_BNFLINE - Banka hareketleri
LG_XXX_BANKACC - Banka hesapları
LG_XXX_BNCARD - Bankalar
LG_XXX_LNGEXCSETS - Bazı kayıtların diğer dillerdeki açıklamaları
LG_XXX_UNITSETF - Birim setleri
LG_XXX_UNITSETC - Birim setleri arası çevrim katsayıları
LG_XXX_UNITSETL - Birimler
LG_XXX_XX_CLTOTFIL - Cari hesap aylık toplamları
LG_XXX_XX_CLFICHE - Cari hesap fişeri
LG_XXX_XX_CLFLINE - Cari hesap hareketleri
LG_XXX_CLINTEL - Cari hesap istihbarat bilgileri
LG_XXX_CLCARD - Cari hesap kartları
LG_XXX_XX_CLRNUMS - Cari hesap risk tabloları
LG_XXX_EMPGROUP - Çalışan grubu
LG_XXX_LABORREQ - Çalışan ihtiyaçları
LG_XXX_EMGRPASS - Çalışan-Grup ataması
LG_XXX_EMPLOYEE - Çalışanlar
LG_XXX_XX_CSROLL - Çek/Senet bordroları
LG_XXX_XX_CSTRANS - Çek/Senet hareketleri
LG_XXX_XX_CSCARD - Çek/Senet kartları
LG_XXX_DISTTEMP - Dağıtım şablonları
LG_XXX_DISTLINE - Dağıtım şablonu satırları
LG_XXX_XX_PERDOC - Döküman bilgileri (örnek malzeme resmi)
LG_XXX_XX_FOLDER - Döküman katalog  bilgileri (watermark varsa)
LG_XXX_FIRMDOC - Döküman katalog girişi(watermark)
L_LDOCNUM - Döküman numaralama şablonları
LG_XXX_ACCCODES - Entegrasyon bağlantı kodları
LG_XXX_XX_INVOICE - Faturalar
LG_XXX_XX_TRANSAC - Firma dönem bilgileri
L_CDBTMP - Form boyutları
L_DAILYEXCHANGES - Günlük döviz kurları
LG_XXX_XX_STINVTOT - Günlük malzeme ambar toplamları
LG_XXX_SRVCARD - Hizmet kartları
LG_XXX_SRVUNITA - Hizmet kaydı-Birim ataması
LG_XXX_DECARDS - İndirim/Masraf kartları
LG_XXX_DISPLINE - İş emirleri
LG_XXX_WSATTASG - İş ist.-Özellik ataması
LG_XXX_WSATTVAS - İş ist.-Özellik değeri ataması
LG_XXX_WORKSTAT - İş istasyonları
LG_XXX_WSGRPF - İş istasyonu grupları
LG_XXX_WSCHVAL - İş istasyonu özellik değerleri
LG_XXX_WSCHCODE - İş istasyonu özellikleri
LG_XXX_WSGRPASS - İş istasyonu-grup ataması
LG_XXX_PEGGING - İşlem bağlantıları (üretim emri, sipariş)
LG_XXX_QCLVAL - Kalite kontrol değerleri
LG_XXX_QASGN - Kalite kontrol hareketi- Kalite kontrol ataması
LG_XXX_XX_SLQCASGN - Kalite kontrol hareketleri
LG_XXX_QCSLINE - Kalite kontrol satırları
LG_XXX_QCSET - Kalite kontrol setleri
LG_XXX_STCOMPLN - Karma koli satırları
LG_XXX_CRDACREF - Kart-Muhasbe kodları
LG_XXX_XX_CSHTOTS - Kasa aylık toplamları
LG_XXX_XX_KSLINES - Kasa işlemleri
LG_XXX_KSCARD - Kasalar
L_RPFILTSXXX - Kaydedilen rapor filtreleri
L_RPLAYS_XXX - Kaydedilen rapor tasarımları
LG_XXX_OCCUPATN - Kaynak kullanımları (üretim)
L_GOUSERS - Kullanıcılar
L_CAPIDEF - Kuruluş bilgileri (ambar, işyer, fabrika vb.)
LG_XXX_LOGREP - LOG (izleme) kaydı
LG_XXX_XX_PRDCOST - Maliyet dönem kapama kayıtları
LG_XXX_XX_STINVENS - Malzeme alış/satış aylık toplamları
LG_XXX_ITEMSUBS - Malzeme alternatifleri
LG_XXX_XX_STLINE - Malzeme hareketleri
LG_XXX_CHARASGN - Malzeme özellik ataması
LG_XXX_XX_SERILOTN - Malzeme seri lot no. Bilgileri
LG_XXX_INVDEF - Malzeme-Ambar bilgileri
LG_XXX_ITMUNITA - Malzeme-Birim ataması
LG_XXX_ITMFACTP - Malzeme-Fabrika bilgileri
LG_XXX_ITMWSDEF - Malzeme-İş ist. bilgileri
LG_XXX_ITMWSTOT - Malzeme-İş ist. Toplamları (günlük)
LG_XXX_ITEMS - Malzemeler
LG_XXX_ITMCLSAS - Malzeme-Malzeme sınıfı ataması
LG_XXX_SELCHVAL - Malzeme-Özellik değerleri
LG_XXX_SUPPASGN - Malzeme-Tedarikçi ataması
LG_XXX_ITMBOMAS - Malzeme-Ürecetesi ataması
LG_XXX_EMCENTER - Masraf malzemeleri
LG_XXX_XX_EMUHTOT - Muhasebe aylık toplamları
LG_XXX_XX_EMFICHE - Muhasebe fişleri
LG_XXX_XX_EMFLINE - Muhasebe hareketleri
LG_XXX_EMUHACC - Muhasebe hesapları
LG_XXX_ENGCLINE - Mühendislik değişikliği işlemi
LG_XXX_XX_PRODUCER - Müstahsil faturası
L_NET - Network kontrolü (kimlerin hangi firma ve dönemle çalıştığı)
LG_XXX_OPRTREQ - Operasyon ihtiyacları
LG_XXX_OPERTION - Operasyonlar
LG_XXX_LNOPASGN - Operasyon-Malzeme ilişkisi
LG_XXX_OPATTASG - Operasyon-Özellik ataması
LG_XXX_PRVOPASG - Öceki operasyon ilişkileri
LG_XXX_PAYLINES - Ödeme plan satırları
LG_XXX_PAYPLANS - Ödeme planları
LG_XXX_XX_PAYTRANS - Ödeme/Tahsilat hareketleri
LG_XXX_SPECODES - Özel kodlar
LG_XXX_CHARVAL - Özellik değerleri
LG_XXX_CHARCODE - Özellik kodları
L_POSTCODE - Posta kodları
LG_XXX_PRCARDS - Promosyon kartları
LG_XXX_COPRDBOM - Reçete-ek ürün ataması
LG_XXX_FAREGIST - Sabit kıymet kayıtları
LG_XXX_FAYEAR - Sabit kıymet yıllık kaydı
LG_XXX_TARGETS - Satış elemanı hareketleri
LG_XXX_SLSCLREL - Satış elemanı-Cari hesap ilişkisi
LG_XXX_SLSMAN - Satış elemanları
LG_XXX_ROUTETRS - Satış rota satırları
LG_XXX_ROUTE - Satış yönetim raporları
LG_XXX_XX_SLTRANS - Seri/Lot hareketleri
L_SHPAGENT - Sevkiyat firmaları
L_SHPTYPES - Sevkiyat türleri
LG_XXX_XX_ORFICHE - Sipariş fişleri
LG_XXX_XX_ORFLINE - Sipariş hareketleri
LG_XXX_XX_STFICHE - Stok fişleri
LG_XXX_LOCATION - Stok yerleri
L_CITY - Şehirler
L_TRADGRP - Ticari işlem grupları
LG_XXX_TRGPAR - Trigger parametreleri
L_COUNTRY - Ülkeler
LG_XXX_PRODORD - Üretim emirleri
LG_XXX_RTNGLINE - Üretim rota stırları
LG_XXX_ROUTING - Üretim rotaları
LG_XXX_BOMREVSN - Ürün reçete revizyonları
LG_XXX_BOMLINE - Ürün reçete satırları
LG_XXX_BOMASTER - Ürün reçeteleriTags :


Logo Sistem Uzmanlığı Sertifikası - LSU 26.07.2011

Sistem Uzmanlığı Makaleleri Ekleyeceğim.


Tags :