Yazılım Geliştirme Uzmanı & E-Ticaret Danışmanı
Asp , Excel , VBA , E-Ticaret , Mobil , Desktop, Web Uygulamaları
Tel : 0 534 797 31 21 , Mail : baranseren@gmail.com

Ankara E-Ticaret Uzmanı , Logo Tiger ve Logo Go için Çözüm Geliştirme Uzmanı

MySQL Bir Gün Öncesi datepart -1 11.03.2015

MySQL sunucudan bir gün öncesinden bu güne olan işlemleri listeletmek için sorgunuza now() - interval 1 day değerini eklemelisiniz

Bu durumda dünden bu güne olan işlemleri listeletebilirsiniz.

Örn

select * from tablo where ((`tablo`.`kayit_tarihi` > (now() - interval 1 day))


Tags : MySQL , datepart , dün , önceki gün , listeletme , kayit , sorgu , SQL


MySQL Server Maximum Bağlantı Limiti Ayarlama 09.03.2015

show variables like "max_connections";
set global max_connections = 1000;

şeklinde ayarlayarak maksimum bağlantı sayısını belirleyebilirsiniz. Root kullanıcısı ile bu ayarlamayı yapmalısınız.


Tags : MySQL Server Maximum Bağlantı Limiti Ayarlama


ISG Uzmanlari için Mobil Raporlama 09.03.2015

Abim için hazırladığım İş Güvenliği Uzmanları için sahadan direkt isg form ve uyarıları gönderme sistemi
Tags :


Function ConvertTurkish 03.03.2015

MySQL ve MSSQL de türkçe karakterleri replace etmek için fonksiyondur. Kullanımı ile ilgili sıkıntı yaşarsanız mail adresimden bilgi isteyebilirsiniz.

VB , VB.NET , ASP , ASP.NET de direkt olarak kullanabilirsiniz.

    Function ConvertTurkish(ByVal metin)
        Metin = replace(metin, "ı", "ı")
        Metin = replace(metin, "Å?", "ş")
        Metin = replace(metin, "ü", "ü")
        Metin = replace(metin, "ç", "ç")
        Metin = replace(metin, "ö", "ö")
        Metin = replace(metin, "Ä?", "ğ")
        Metin = replace(metin, "ÅŸ", "ş")
        Metin = replace(metin, "Ç", "Ç")
        Metin = replace(metin, "Ä°", "i")
        Metin = replace(metin, "ÄŸ", "ğ")
        Metin = replace(metin, "Åž", "Ş")
        Metin = replace(metin, "Ö", "Ö")
        Metin = replace(metin, "Ãœ", "Ü")
        Metin = replace(metin, "ı", "ı")
        Metin = replace(metin, "Å?", "ş")
        Metin = replace(metin, "ç", "ç")
        Metin = replace(metin, "ö", "ö")
        Metin = replace(metin, "Ä?", "ğ")
        Metin = replace(metin, "ÅŸ", "ş")
        Metin = replace(metin, "Ç", "Ç")
        Metin = replace(metin, "Ä°", "i")
        Metin = replace(metin, "ÄŸ", "ğ")
        Metin = replace(metin, "Åž", "Ş")
        Metin = replace(metin, "Ö", "Ö")
        Metin = replace(metin, "Ãœ", "Ü")
        Metin = replace(metin, "ü", "ü")
        metin = Replace(metin, "ÄŸ", "ğ")
        metin = Replace(metin, "ð", "ğ")
        metin = Replace(metin, "ý", "ı")
        metin = Replace(metin, "þ", "ş")
        metin = Replace(metin, "Ð", "Ğ")
        metin = Replace(metin, "Ý", "İ")
        metin = Replace(metin, "Þ", "Ş")
        ConvertTurkish = metin
    End Function


Tags : MySQL , MSSQL , Türkçe , karakter , replace , Düzeltme


MySQL insert into table - tablolar arası veri transferi 24.02.2015

MySQL de tablolar arası veri transferi yapmanız gerekli olduğu durumlarda iki tablonuzda da aynı kolonların olduğunu öncelikle kontrol ettikten sonra veri aktarılacak tablolar için yazmanız gerekli olan SQL komutu aşağıdaki gibidir.

INSERT INTO `tablo1` SELECT * FROM `tablo2`;

MSSQL de kullanım şekli ayrıdır onun için ayrıca bir yazı ekleyerek size aktaracağım.Tags : MySQL insert into table - tablolar arası veri transferi


Vb.Net DataReader Eof or Bof 24.02.2015

Vb.Net DataReader değerinin size sonuç verip vermediği yani kayıt içerip içermediğini

Lrd3.Read()
If Lrd3.HasRows Then
End if

Şeklinde sorgulamanız mümkündür.


Tags : Vb.Net DataReader Eof or Bof


VB.Net On Error Resume Next 24.02.2015

Classic asp veya Classic VB programcılarının yaygın olarak kullandığı on error resume next deyimini VB.Net içerisinde kullanmanız gerekiyorsa bu durumda kodlarınızda ilgili sub içerisinde try catch bloğu kullanmamalısınız bu durumda hata durumunda bir sonraki işleme geçmesini sağlamanız mümkün olacaktır.


Tags : VB.Net On Error Resume Next


VB.NET Button Click Event Çağırma 20.02.2015

Programınızda eğer bir düğmenin tıklanma fonksiyonunu tetiklemeniz gerekiyorsa

Button1_Click(sender, e)

şeklinde çağırabilirsiniz.


Tags : VB.NET , Button , Click , Event , Çağırma , Call


MySQL Veritabanı Karakter Sorunları 16.01.2015
MySQL veritabanından türkçe karakterli veri çekme hatası alıyorsanız bağlantı yolunuzun sonuna ;stmt=SET NAMES `latin5` değerini ekleyin.


Tags : mysql , türkçe , karakter , sorunu


MySQL dosyalarının Split Edilerek Boyutunu Küçültme 16.01.2015MySQL veritabanı yedek dosyaları bazı durumlarda yüzlerce megabayt boyutlara varabilmektedir. Bu durumda dump alınmış veritabanı SQL dosyasını başka bir MySQL sunucuya import etmek istediğinizde karşılaşacağınız sonsuz bir bekleme süresi ve sonrasında uygulama kilitlenmelerinin önüne geçmek için yapabileceğiniz işlem şudur.

SQL dosyalarını Split etmek yani bölümlendirmek.

ilgili programa bu linkten erişebilirsiniz.
Tags : sql , dump , split , bölümleme , mysql , dosya , küçültme , veritabanı , restore , kilitlenme