Yazılım Geliştirme Uzmanı & E-Ticaret Danışmanı
Asp , Excel , VBA , E-Ticaret , Mobil , Desktop, Web Uygulamaları
Tel : 0 534 797 31 21 , Mail : baranseren@gmail.com

Ankara E-Ticaret Uzmanı , Logo Tiger ve Logo Go için Çözüm Geliştirme Uzmanı

Visual Studio 2008 Web Browser Cookie gönderme problemi 20.04.2015

Visual studio içersinden kullandığınız web browser componenti içersinden cookie gönderdiğimizde cookie programı kapattığınızda otomotik olarak silinir. Bir haftadır araştırmalarım ve yüzlerce deneme sonrasında bulduğum cookie e devre dışı olma tarihi ekleyerek bu sorunu geçebilirsiniz. Response.Cookies("username").Expires=#May 31,2020# eklemeniz gereken kod yukarıdaki gibidir.


Tags : Visual , Studio , Web , Browser , Cookie , gönderme , problemi


Uzak Masaüstü Bilgisayarı Restart Etme Reset Atma 30.03.2015

Windows > run ( Çalıştır ) girin shutdown /r komutunu yazıp tamam a basın bilgisayar resetlenecektir.


Tags : Uzak Masaüstü Bilgisayarı Restart Etme Reset Atma


MySQL Değer Null ise 0 döndürme 17.03.2015

IFNULL(tablo.kolonadi, 0) şeklinde Null gelen değerlerinizi 0 olarak döndürebilirsiniz.


Tags : MySQL , Değer , Null , 0 , sifir , sıfır


MySQL Bir Gün Öncesi datepart -1 11.03.2015

MySQL sunucudan bir gün öncesinden bu güne olan işlemleri listeletmek için sorgunuza now() - interval 1 day değerini eklemelisiniz Bu durumda dünden bu güne olan işlemleri listeletebilirsiniz. Örn select * from tablo where ((`tablo`.`kayit_tarihi` > (now() - interval 1 day))


Tags : MySQL , datepart , dün , önceki gün , listeletme , kayit , sorgu , SQL


MySQL Server Maximum Bağlantı Limiti Ayarlama 09.03.2015

show variables like "max_connections"; set global max_connections = 1000; şeklinde ayarlayarak maksimum bağlantı sayısını belirleyebilirsiniz. Root kullanıcısı ile bu ayarlamayı yapmalısınız.


Tags : MySQL Server Maximum Bağlantı Limiti Ayarlama


ISG Uzmanlari için Mobil Raporlama 09.03.2015

Abim için hazırladığım İş Güvenliği Uzmanları için sahadan direkt isg form ve uyarıları gönderme sistemiTags :


Function ConvertTurkish 03.03.2015

MySQL ve MSSQL de türkçe karakterleri replace etmek için fonksiyondur. Kullanımı ile ilgili sıkıntı yaşarsanız mail adresimden bilgi isteyebilirsiniz. VB , VB.NET , ASP , ASP.NET de direkt olarak kullanabilirsiniz. Function ConvertTurkish(ByVal metin) Metin = replace(metin, "ı", "ı") Metin = replace(metin, "Å?", "ş") Metin = replace(metin, "ü", "ü") Metin = replace(metin, "ç", "ç") Metin = replace(metin, "ö", "ö") Metin = replace(metin, "Ä?", "ğ") Metin = replace(metin, "ÅŸ", "ş") Metin = replace(metin, "Ç", "Ç") Metin = replace(metin, "Ä°", "i") Metin = replace(metin, "ÄŸ", "ğ") Metin = replace(metin, "Åž", "Ş") Metin = replace(metin, "Ö", "Ö") Metin = replace(metin, "Ãœ", "Ü") Metin = replace(metin, "ı", "ı") Metin = replace(metin, "Å?", "ş") Metin = replace(metin, "ç", "ç") Metin = replace(metin, "ö", "ö") Metin = replace(metin, "Ä?", "ğ") Metin = replace(metin, "ÅŸ", "ş") Metin = replace(metin, "Ç", "Ç") Metin = replace(metin, "Ä°", "i") Metin = replace(metin, "ÄŸ", "ğ") Metin = replace(metin, "Åž", "Ş") Metin = replace(metin, "Ö", "Ö") Metin = replace(metin, "Ãœ", "Ü") Metin = replace(metin, "ü", "ü") metin = Replace(metin, "ÄŸ", "ğ") metin = Replace(metin, "ð", "ğ") metin = Replace(metin, "ý", "ı") metin = Replace(metin, "þ", "ş") metin = Replace(metin, "Ð", "Ğ") metin = Replace(metin, "Ý", "İ") metin = Replace(metin, "Þ", "Ş") ConvertTurkish = metin End Function


Tags : MySQL , MSSQL , Türkçe , karakter , replace , Düzeltme


MySQL insert into table - tablolar arası veri transferi 24.02.2015

MySQL de tablolar arası veri transferi yapmanız gerekli olduğu durumlarda iki tablonuzda da aynı kolonların olduğunu öncelikle kontrol ettikten sonra veri aktarılacak tablolar için yazmanız gerekli olan SQL komutu aşağıdaki gibidir. INSERT INTO `tablo1` SELECT * FROM `tablo2`; MSSQL de kullanım şekli ayrıdır onun için ayrıca bir yazı ekleyerek size aktaracağım.


Tags : MySQL insert into table - tablolar arası veri transferi


Vb.Net DataReader Eof or Bof 24.02.2015

Vb.Net DataReader değerinin size sonuç verip vermediği yani kayıt içerip içermediğini Lrd3.Read() If Lrd3.HasRows Then End if Şeklinde sorgulamanız mümkündür.


Tags : Vb.Net DataReader Eof or Bof


VB.Net On Error Resume Next 24.02.2015

Classic asp veya Classic VB programcılarının yaygın olarak kullandığı on error resume next deyimini VB.Net içerisinde kullanmanız gerekiyorsa bu durumda kodlarınızda ilgili sub içerisinde try catch bloğu kullanmamalısınız bu durumda hata durumunda bir sonraki işleme geçmesini sağlamanız mümkün olacaktır.


Tags : VB.Net On Error Resume Next