Yazılım Geliştirme Uzmanı & E-Ticaret Danışmanı
Asp , Excel , VBA , E-Ticaret , Mobil , Desktop, Web Uygulamaları
Tel : 0 534 797 31 21 , Mail : baranseren@gmail.com

Ankara E-Ticaret Uzmanı , Logo Tiger ve Logo Go için Çözüm Geliştirme Uzmanı

İşlerini en iyi yapanlar, en iyi bildikleri işi yapanlardır 15.04.2011

….İşlerini en iyi yapanlar, en iyi bildikleri işi yapanlardır…..
Tags :


Windows 2000 / 2003 e Php için ionCube Kurulumu 14.04.2011


Yapmanız gereken sadece ioncube`un setup dosyalarını indireceksiniz ileri ileri diyerek kurulumu tamamlayın c:\windows\php.ini dosyasının son satırına gelip zend extension taglarını alttaki gibi yapıştırın. [Zend] zend_extension_ts = "C:\Program Files\SWsoft\Plesk\Additional\Php\extensions\ioncube_loader_win_4.3.dll" Yüklediğiniz yerdeki ioncube_loader_win_4.3.dll nin bilgisayardaki yerini göstermeniz gerekiyor. IIS i restart edin , yapabiliyorsanız server`a reset atın. hepsi bu kadar.
Tags :


ios Programlama Kaynak Siteleri 08.04.2011

Diyarbakırda IOS programlama ve IOS Tescilli Geliştirici Firma başvurularımız tamamlanmıştır.


http://sree.cc/category/iphone


Taglar : IOS programlama , Iphone Yazılım , Diyarbakır


Tags :


PSC - NSLookup For Asp 08.04.2011

Türkticaret.NEt te iken yazmış olduğum Planet Source Code`da yayınlanan NSLOOKUP fonksiyonunu Asp içerisinden kullanmaya yarayan Fonksiyonum.


`##################################################
`NsLookup Fonksiyonumun Başlangıcı

Private Function NSlookup(strHost)
    Set oShell = Server.CreateObject("Wscript.Shell") `Shell Objecti yaratalım

    oShell.Run "%ComSpec% /c nslookup " & strHost & "> C:\" & strHost & ".txt", 0, True

    Set oFS = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")  `geçici txt belgesini açarak verileri kontrol edelim
    Set oTF = oFS.OpenTextFile("C:\" & strHost & ".txt")   `Okunan txt belgesini okuyalılm
    tempData = Null   `Verileri Null olarak ayarlıyalım
    Data = Null   `Veriler Null olarak ayarlansın
    i = 0 `Döngü için i=0 ile başlatıcaz
    Do While Not oTF.AtEndOfStream `Dosyanın Sonuna gelene Kadar devam edecek
        Data = Trim(oTF.Readline) `Sağından solundan boşluklarını alalım
            If i > 2 Then `2 kerede 2 ip numarası bize yeterli olacaktır.
                databoyut = len(data)
                data = mid(data,9,databoyut)
                IF data then
                tempData = tempData & Data & "
" `veriyi çıktı verecek şekilde ayarlıyalım.
                End IF
            End If `Koşulsonu
        i = (i + 1) `saglamaz ise i yi arttır
             `Dön
             `Kapat
    oFS.DeleteFile "C:\" & strHost & ".txt" `Sil
    Loop
    oTF.Close
    Set oFS = Nothing `Yok et
    NSlookup = tempData     `Sonuc tempdata
End Function `Fonksiyon biter .
`################################################################

Private Function whoisResult(whoisURL, strMethod, strCheckString)  
     Dim objXMLHTTP                
     Dim strWhoisResultString      
     Set objXMLHTTP = Server.CreateObject("Microsoft.XMLHTTP" )  
        objXMLHTTP.Open strMethod, whoisURL, False  
        objXMLHTTP.SEnd  
        strWhoisResultString = objXMLHTTP.ResponseText  
          
        If InStr(1,strWhoisResultString,strCheckString,vbTextCompare) Then  
             whoisResult = "Boşta"  
        ElseIf InStr(1, strWhoisResultString, "Error" , vbTextCompare) Then  
             whoisResult = "Hata!"  
        Else  
              whoisResult = "Dolu"  
        End If
             Set objXMLHTTP = Nothing
End Function  
Tags :


PSC - Database Finder 08.04.2011

Planet Source Code ` da yayınlanan klasördeki veritabanlarını bulmak için yazdığım Fonksiyon.

`**************************************

` Name: Database Finder
` Description:This code finds out the database files in folders and lists them.
` It is an open source code and can be improved.
` By: Baran SEREN
`
` Inputs:None
` Returns:Database name `Assumes:None
`
`**************************************
`#######################################
`#######################################
`# Bu Script Baran SEREN tarafından webdersleri.com üyelerinin Asp eğitimleri bölümünde Dosya #
`# Sistem Nesnesinin Kullanımını örneklemek için Molly e verilen ödev olan Veritabanını bulan bir #
`# Fonksiyon yazma Ödevinin cevap dosyasıdır. Uygulama da kullanılan tüm kodlar örnek olarak #
`# yazılmıştır. Genel olarak File System i açıklayan bu örnek orjinal haliyle eğitim materyali olarak #
`# Kullanılabilinir. #
`#######################################

Function VeritabanisimleriniGosteren(Klasoryolu)
Set FileSystemObject=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set Klasor=FileSystemObject.GetFolder(Server.Mappath(Klasoryolu))
Set KlasordekiDosyalar=Klasor.files
For Each Dosya in KlasordekiDosyalar
If UCase(FileSystemObject.GetExtensionName(Dosya))="MDB" Then
DatabaseName = (Dosya.Name)
Response.Write DatabaseName & "
End iF 
Next 
Set KlasordekiDosyalar=Nothing 
Set Klasor=Nothing 
Set FileSystemObject=Nothing 
End FunctionTags :


Fenni Muayene İşkencesi 07.04.2011


Fenni Muayene Çilesini de atlattık 2013 e kadar rahatız.

Gereklilikler konusunda yazı ekleyebilirim ama şehir içinde 120 km yol yaptıran TÜV e helal olsun diyorum
- Vergi Borcunuz olmayacak
- Tüp varsa sızdırmazlık için aracınızın tüp markası neyse oradan iyicene sızdırma konusunda baktırın
- Fren balatalarınızı değiştirin
- Farlarınızı ayarlattırın.
- Trafik Sigortanız yoksa yaptırın.

Mühendisler Odasına gidip tüp sızdırmazlık belgesi alıyorsunuz ( 25 YTL )
Muayene için gecikme zammı ile birlikte ( 180 TL )
Bakım felan filan için ( 300 TL )
Toplamda : 600 TL civarı gidiyor bilgilerinize.
Tags :


Diyarbakır Dicle Teknokent `teydim 07.04.2011

Diyarbakır Dicle Teknokent

Yeni oluşumlar ve Girişimler kapsamında diyarbakır teknokentte tur düzenledik incelemelerde bulunduk . Arge Tabanlı geliştirme için düşündüğümüz yeni girişimizin oluşum aşamaları değerlendirdik.
Tags :


Askerde Gerekecek Malzemeler 04.04.2011

Askere giderken hazırlamış olduğum forumlardan derlenmiş güncel malzeme listesidir

Belki birilerinin işine yarar.

10 tane siyah çorap,
6 adet yeşil atlet,
6 adet yeşil kilot,
tırnak makası,
kolonya,
pamuk,
10 adet permatik,
arko tras sabunu,
traş fırçası,
gözlük için ip,
asker cüzdanı,
casio saat,
sınav sonrası verilen zarf,
bot kilidi,
bavul kilidi,
dolap kilidi.
banyo sabunu,
el sabunu,
sabunluk
bloknot
siyah pilot kalem


T-Shirt 6 adet daha fazla T-Shirt`e ihtiyacınız varsa  6`lı T-Shirt paketlerimizden  satın alabilirsiniz.
Paçalı don 6 adet daha fazla paçalı dona ihtiyacınız varsa 6`lı paçalı don  paketlerimizden  satın alabilirsiniz  
Çorap (ince) 6 adet daha fazla çoraba ihtiyacınız varsa 6`lı çorap paketlerimizden satın alabilirsiniz.
Bere 1 adet  
Eldiven 1 adet  
Boyunluk 1 adet  
Bot keçesi 1 adet  
Plastik traş kutusu 1 adet  
Dikiş seti 1 adet  
Plastik düdük 1 adet  
Düdük kordonu 1 adet  
Tırnak makası 1 adet  
İçlik 1 adet  
Kar maskesi 1 adet  
Yün bot çorabı 2 adet  
Elbise askısı 3 adet  
Elbise askısı naylonu 3 adet  
Kirli çamasır torbası 1 adet  
Temiz çamaşır torbası 1 adet  
Çamaşır yıkama filesi 1 adet  
Sabunluk 1 adet  
Cüzdan 1 adet  
Bot ve dolap kilidi 3 adet  
Yüz havlusu 2 adet daha fazla havluya ihtiyacınız varsa 3`lü havlu setimizi  satın alabilirsiniz.
Vücut havlusu 1 adet  
Çengelli iğne 1 kutu  

Deniz Şortu


Tags :


Function CreateURL(Text) 03.04.2011

Yazıda bulunan url leri link`e çevirmek için regular expressions ile hazırlanmış fonksiyon.


    Function CreateURL(Text)
        Set regEx = New RegExp
            With regEx
                .IgnoreCase = True
                .Global     = True
                .Pattern     = "\[url=((http|https|ftp)\://[a-zA-Z0-9\-\.]+\.[a-zA-Z]{2,3}?/?[a-zA-Z0-9\-\._\?\,\`/\\\+&%\$#\=~]*)\](\s*[a-zA-Z]+((.|\n)*?)\s*)\[\/url\]"
            End With
        Set objEx = regEx.Execute(Text)

            For Each x In objEx
                Text = Replace(Text,x,""& Trim(x.SubMatches(2)) &"", 1,-1,1)
            Next
        CreateURL = Text
    End FunctionTags :


Remove WGA 01.04.2011

Windows Güvenlik Doğrulamasını geçebilmeniz için gerekli olan remove windows genue advantage programı
Tags :